Nowa wtyczka: Clash Detection

 

Poznaj naszą nową, długo oczekiwaną wtyczkę przeznaczoną do wykrywania kolizji geometrycznych. Przyjazne dla użytkownika i niezwykle praktyczne rozwiązanie, które pozwala szybko wykryć kolizje geometryczne pojawiające się między elementami w jednym modelu lub między elementami kilku niezależnych modeli *.

Jak wiadomo, wykrywanie kolizji pomaga w skutecznej identyfikacji i raportowaniu błędów występujących w modelu BIM. Zmniejsza to ryzyko błędu ludzkiego, który najczęściej wykrywany jest dopiero na etapie realizacji i najprawdopodobniej spowodowałby straty i często opóźnienia w realizacji zadania.

Wtyczka Clash Detection umożliwia:

  • identyfikowanie kolizji geometrycznych między elementami jednego modelu;
  • identyfikowanie kolizji geometrycznych między elementami kilku modeli (dla więcej niż dwóch modeli – użyj modułu Multifile);
  • wstępną selekcję sprawdzanych elementów. Możesz wybrać elementy, dla których chcesz zidentyfikować kolizje (wszystkie, aktywne, wybrane, niestandardowe wybrane, lista obiektów);
  • ograniczyć zakres wyszukiwania, definiując Epsilon **;
  • skupić się na zderzeniach o największym znaczeniu dla projektu, dzięki opcji min. objętość;
  • dokładną wizualizację miejsce kolizji – precyzyjnie pokazuje miejsce przecięcia się elementów
  • eksport raportów / list wykrytych kolizji do: Excel’a, BCF’a (za pomocą IFC Comment Plugin), wtyczki Gallery

 

* w przypadku więcej niż 2 modeli użyj Multifile Module

** miara nakładania się elementów

https://store.bimvision.eu/