Nowa wersja BIMvision 2.27.5 jest już dostępna do pobrania

Wprowadziliśmy w niej szereg zmian, które znacznie przyspieszą czytanie dużych modeli i umożliwią pobieranie właściwości obiektów z różnych poziomów zagnieżdżenia w strukturze właściwości. Poprawiliśmy również diagnostykę błędów odczytu plików.  Oto najważniejsze modyfikacje:

  • Optymalizacja obliczania krawędzi dla dużych modeli
  • Implementacja pobierania właściwości obiektu znajdujących się na dowolnym poziomie zagnieżdżenia w strukturze właściwości
  • Lepsza diagnoza błędów czytania – wielokrotne numery encji
  • Podniesienie numeru wersji wektora stanu w funkcji realizującej wykonywanie pomiarów automatycznych
  • Zmiana wersji SDK

Najnowszą wersję możesz jak zawsze pobrać na naszej stronie https://bimvision.eu/download/. Możesz również wykonać automatyczną aktualizację do najnowszej wersji bezpośrednio w programie.