Nowa wtyczka: IFC Edit

Wtyczka IFC Edit to rozbudowane, niezwykle przydatne narzędzie, które umożliwia modyfikację informacji zawartych w plikach IFC. Pozwala na edytowanie właściwości i zestawów właściwości elementów oraz eksport zmienionych danych jako nowy plik IFC.

 Główny interfejs wtyczki IFC Edit tworzą trzy przyciski: Edytuj, Eksport oraz Otwórz ostatni eksport.

 Przycisk „Edytuj” otwiera rozwijalne menu, w którym dostępna jest opcja „Dodaj zestaw właściwości”. Po wybraniu tej opcji można wprowadzić w oknie edycji wymagane dane. Jest to idealne rozwiązanie, jeśli chcesz dodać nowe zestawy właściwości.

 Przycisk „Eksport” umożliwia eksport zmodyfikowanego pliku jako nowego pliku IFC. Dzięki temu możesz zapisać wprowadzone zmiany i uzyskać plik IFC z uaktualnionymi danymi.

 Ostatni przycisk, „Otwórz ostatni eksport”, umożliwia otwarcie ostatnio utworzonego pliku, który zawiera zapisane zmiany. Ta wygodna funkcja pozwala szybko przejrzeć wynik twojej pracy.

Wtyczka IFC Edit oferuje również możliwość dokonywania zmian właściwości i zestawów właściwości z poziomu panelu właściwości. Klikając prawym przyciskiem myszy na dowolny zestaw właściwości lub samą właściwość, otrzymujesz dostęp do opcji takich jak EDYTUJ, DODAJ lub USUŃ.

Dokładny opis zastosowania tych opcji znajdziesz w opisie wtyczki IFC EDIT.

Uwaga: Należy pamiętać, że atrybuty elementów, takie jak numery GUID czy zdefiniowany typ, nie mogą być zmieniane ani usuwane przy użyciu wtyczki IFC Edit.

 Chcesz przetestować funkcjonalność wtyczki? Pobierz wersję DEMO z naszego sklepu.