Nowa wersja BIMvision 2.26 jest już gotowa do pobrania

  • Wprowadziliśmy w niej, oprócz standardowego odczytu klasyfikacji z pliku IFC, możliwość wgrania ich definicji w formacie pliku XML, a także ich konfiguracji przez użytkownika
  • Dodaliśmy i usystematyzowaliśmy skróty klawiaturowe dla wybranych funkcji i ich kombinacji
  • Dodaliśmy opcje Ctrl+Z (Cofnij) i Ctrl+Y (Ponów)
  • Wdrożyliśmy możliwość aktywacji wtyczki z pliku w przypadku braku dostępu do internetu
  • Wprowadziliśmy wielokrotny wybór w drzewie właściwości
  • Dodaliśmy opcję zmiany jednostki miary na jednostki imperialne