BIMvision narzędziem w konkursie architektonicznym w Chinach

Nasz partner w Chinach – ZWSOFT – poinformował nas, że BIMvision weźmie udział w konkursie architektonicznym organizowanym przez Ministerstwo Edukacji w prowincji ShanXi.

Tło konkursu

Ogólnokrajowy Konkurs Umiejętności Uczelni Zawodowych jest konkursem non-profit dla uczniów szkół zawodowych, zainicjowanym i prowadzonym przez Ministerstwo Edukacji Chińskiej Republiki Ludowej i organizowanym wspólnie przez odpowiednie departamenty Rady Państwa, a także odpowiednie branże, grupy, koła naukowe i samorządy. Jest on zaklasyfikowany jako krajowe zawody klasy I.

Kategoria Aplikacji Technologii Dekoracji Architektonicznych (Application Category of Architectural Decoration Technology) od dawna cieszy się aktywnym zainteresowaniem studentów. Od uczestników wymaga się wykonania typowego projektu dekoracji architektonicznej w oparciu o normy krajowe i branżowe oraz spełnienie wymagań szkolnictwa zawodowego i przedsiębiorstw.

Projekt powinien być napędzany kompleksowymi zadaniami integrującymi role projektantów rysunków konstrukcyjnych, projektantów detali na budowie oraz pracowników budowlanych. Jego moduły powinny podążać za faktycznym przepływem pracy: uzyskiwanie informacji na temat dekoracji i renowacji budynków i przestrzeni → zrozumienie schematu projektowego → projekt rysunku konstrukcyjnego → obliczenia listy → projekt szczegółowy budowy → zarządzanie projektem budowlanym i budową. Moduły są warstwowe i połączone. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania renderowania planu projektu, modelu informacji o architekturze 3D i wymagań projektowych zadania w celu wykonania wyszukiwania, pomiaru i zebrania danych i informacji oraz współpracy przy projektowaniu rysunków konstrukcyjnych dekoracji architektonicznych za pomocą oprogramowania do rysowania architektonicznego CAD. Oprogramowanie „BIMvision” (znane w Chinach jako „CADBIM Viewer”) jest platformą do zapytań o informacje i pomiarów dla Modułu-1 projektu. 

O korzystaniu z Produktu

Produkt jest używany w konkursie do wyszukiwania, mierzenia i gromadzenia danych i informacji na potrzeby modelu informacji o budynku 3D.