Już jest nowa wersja BIMvision 2.20!

W nowej wersji BIMvision znajdziecie wiele nowych funkcjonalności ułatwiających
i przyspieszających pracę nad projektami, takich jak:

 

Dodanie narzędzia do precyzyjnego cięcia

Zdolność do dzielenia elementów poprzez cięcie płaszczyznami

Dodanie drzewka klasyfikacji i zmiana ich widoku w zakładce

Dodanie okna relacji

Opcja  Zmiany działa także przy otwartych wielu plikach, co pozwala na porównanie dowolnych projektów

Inne dodatkowe opcje:
  • Odróżnienie aktualnie zaznaczonego obiektu od reszty zaznaczonych obiektów;
  • Moduł Multifile może odczytywać pliki*. tbp;
  • Użytkownik może ustawić własne współrzędne punktu w trybie wymiarowania;
  • Możliwość uzyskania numerów licencji i aktywacji wielu wtyczek bezpośrednio z okna menedżera wtyczek;
Zapraszamy do pobrania nowej wersji BIMvision i zapoznania się z jej nowymi możliwościami.