Nowe możliwości wtyczki Advanced Reports

Wtyczka Advanced Reports zyskała nową, bardzo praktyczną funkcjonalność: przypisywanie kolorów do wybranych atrybutów / parametrów modelu.

Za pomocą nowej wersji wtyczki możesz oznakować wybranym kolorem/kolorami element bądź grupę elementów o takich samych parametrach / atrybutach. Wszystkie elementy spełniające określone definicją kryteria uzyskają wybrany przez użytkownika bądź nadany przez aplikację kolor zarówno w podglądzie geometrii jak i w oknach tabeli raportu.

 

 

Praktyczne wykorzystanie opcji kolorowania to np. określenie klas betonu w projekcie czy oznaczenie kolejności wykonania poszczególnych etapów budowy. Zobacz krótki film przedstawiający nowe możliwości wtyczki:

 

 

Dowiedz się więcej na temat Advanced Reports: https://bimvision.eu/wtyczki-pl/