Współpraca wtyczek – Praktyka krok po kroku [No.5]

CEL:
– szybki wybór według wartości wskazanej właściwości
– dzielenie elementów na mniejsze części  w celu dokonania dokładniejszych pomiarów
– wykonywanie pomiarów w modelu i zapisywanie ich w formie widoków

PRZEBIEG (wykorzystane wtyczki): OBJECTS INFO, GALLERY, + funkcje pomiarowe i cięcia BIMvision

1. Przy pomocy wtyczki Objects Info możemy bardzo szybko przejrzeć wszystkie wartości występujące w modelu dla wybranej właściwości. Służy do tego narzędzie „Grupuj”.

2. Dla przykładu przejrzyjmy wszystkie wartości dla właściwości „Storey”. Pojawią się tutaj wszystkie nazwy kondygnacji zawarte w pliku IFC

3. Kiedy klikniemy w pozycję z danymi wartościami, w widoku modelu automatycznie zaznaczymy pasujące elementy.

4. Zaznaczone w ten sposób elementy, możemy dalej z łatwością wykorzystać.

5. Będziemy chcieli np. zliczyć dokładną powierzchnię ścian do malowania dla jednego pomieszczenia.

6. Zwróćmy uwagę, że elementy w pomieszczeniu nie są wymodelowane w taki sposób, aby wskazać tylko powierzchnie wewnętrzne pokoju. Ściany wygradzające pokój musimy w tym wypadku sami „porozcinać” na mniejsze części.

7. Aby to zrobić, możemy wykorzystać funkcjonalność „płaszczyzn cięcia”, która nie tylko pozwala nam wyświetlić przecięcie modelu, ale również przeciąć obiekty i zapisać je do pliku .BVF.

*Uwaga! Przez taki rodzaj cięcia nie tworzymy nowych elementów IFC, a więc nie zmieniamy faktycznie oryginalnego pliku IFC.

8. Wprowadźmy pierwszą płaszczyznę. Niech będzie ona współpłaszczyznowa z górną powierzchnią podłogi. Aby to zrobić, po prostu klikamy w „Dodaj płaszczyznę”, a następnie od góry w strop. Płaszczyzna zostanie dodana.

9. Klikając w opcję  „Odwróć” będziemy mogli zobaczyć elementy ponad wprowadzoną płaszczyzną. Dla wygody upewniamy się, że mamy aktywną opcję „Przytnij” i włączamy „Podgląd płaszczyzn”.

10. Następnie wprowadzamy kolejne płaszczyzny cięcia. Wydzielimy nimi części ścian pomieszczenia, które mają być pomalowane.

11. Po wprowadzeniu płaszczyzny zaznaczamy elementy, które chcemy przeciąć, a następnie korzystamy z narzędzia „nożyczek”.

12. Teraz, kiedy mamy już konkretnie wydzielone elementy z modelu,  możemy dokonać pomiarów powierzchni wskazanych ścian. Po przejściu do zakładki „Wymiarowanie” zaznaczamy poszczególne obiekty lub ich części. Robimy to z wciśniętym przyciskiem Ctrl lub poprzez wybranie opcji „Zaznaczanie wielokrotne”.

13. Kiedy pomiary są wprowadzone i widoczne w modelu, możemy dodać taki widok do wtyczki Gallery, po to by móc go w każdej chwili przywołać.

14. Należy pamiętać o zapisaniu swojego pliku .bvf oraz pliku wtyczki Gallery.