Współpraca wtyczek – Praktyka krok po kroku [No.4]

CEL:

-sprawdzenie i porównanie zmian między rewizjami

– utworzenie całościowego modelu projektu wraz z branżami np. jako model referencyjny do Data drop

PRZEBIEG (wykorzystane wtyczki):  MODULE: MULTIFILE – MODULE: COMPARE – IFC MERGE – IFC SPLIT

 1. Dzięki Modułowi Multifile możemy otworzyć wiele różnych plików jednocześnie w jednym wspólnym oknie BIMvision.
 2. Jeśli więc pracujemy na modelu i chcemy zobaczyć nie tylko jego architekturę (konstrukcję), ale również jego instalacje branżowe, wtedy będzie nam potrzebny właśnie moduł Multifile.
 3. Otwórzmy pierwszy plik, a następnie dodajmy kolejne, klikając w Plik>„Dodaj plik”
 4. Kiedy pliki są załadowane, widać je w strukturze IFC z prawej strony.
 5. Można je tutaj np. posortować lub też np. chwilowo wyłączyć ich wyświetlanie – poprzez ich dezaktywowanie w panelu struktury IFC (zielony znacznik aktywności)
 1. Będziemy teraz chcieli załadować zmienioną wersję jednej z instalacji. Po to aby lepiej widzieć ten konkretny projekt, zanim go dodamy, wygasimy najpierw aktywność pozostałych plików w liście. Aby to zrobić należy przejść do Plik>Lista plików.
 2. Po zamknięciu okna listy plików dezaktywowane projekty znikną.
 3. Rewizję można załadować na dwa sposoby. Pierwszy z nich to wejście do listy plików (Plik>Lista plików), a następnie posłużenie się przyciskiem „Dodaj rewizję”. Drugim sposobem jest dodanie rewizji poprzez zakładkę „Zmiany”.
 4. Przejdźmy teraz do zakładki „Zmiany”, a następnie z górnego panelu kliknijmy w ikonę z żółtym folderem „Otwórz”. W ten sposób będziemy mogli wskazać plik z komputera.
 5. W trakcie dodawania wersji projektu musimy wskazać, którego z załadowanych już modeli dotyczy rewizja. W przykładzie wskażemy więc, że jest to druga wersja do modelu instalacji wentylacji.
 6. Kiedy więc dostaniemy nową rewizję od projektanta, możemy ją od razu bardzo szybko załadować, aby zobaczyć co się zmieniło, i porównać wersje.
 7. W górnej zakładce „Zmiany” legenda kolorystyczna pokazuje nam, jakim zmianom uległy wyróżnione elementy.
 8. Spójrzmy np. na jeden wybrany obiekt. Zaznaczmy taki, który wg legendy uległ zmianom. Po jego wybraniu kliknijmy w przycisk „Porównaj”.  Właściwości, które są różne, w tabeli są wyróżnione kolorem. Możemy również ograniczyć zawartość tabeli i np. wykazać jedynie te cechy, które w nowej wersji są różne od pierwotnej
 9. Takie porównanie wybranego obiektu można również wyeksportować do pliku Excel.
 1. Teraz ponownie otwórzmy pliki IFC – tym razem już jedynie te ostateczne wersje.
 2. Kiedy pliki są otwarte w jednym oknie BIMvision, możemy je łatwo połączyć za pomocą wtyczki IFC Merge.
 3. Dzięki temu możemy zachować taki całościowy model jako np. Data drop zakończonego etapu. (*jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o „data drop” – polecam zajrzeć np. tutaj: https://www.designingbuildings.co.uk/wiki/Data_drops_for_BIM )
 1. Jeśli natomiast chcielibyśmy mieć również każdą z kondygnacji w osobnym pliku, powinniśmy użyć narzędzia IFC Split – opcja „Rozdziel kondygnacje”. Dzięki temu uzyskamy łatwy dostęp do wglądu w każdy osobny poziom obiektu. Będziemy przejrzyście widzieć nie tylko rozmieszczenie pomieszczeń i strukturę poszczególnych pięter, ale również przebieg poszczególnych instalacji.