UrbanBIM – spotkanie w Sewilli

 

16 maja 2019 roku w Sewilli rozpocznie się drugie spotkanie dotyczące międzynarodowego projektu UrbanBIM, w którym Datacomp będzie brał udział jako partner.

Projekt UrbanBIM ma na celu poprawę jakości systemów szkoleniowych poprzez rozwój innowacyjnych treści, metod i procedur w instytucjach szkolnictwa wyższego. UrbanBIM zwiększa świadomość korzyści płynących z racjonalnego wykorzystania energii i materiałów dla studentów i specjalistów AEC (architektura, inżynieria i budownictwo) w rehabilitacjach i planowaniu urbanistycznym. Projekt UrbanBIM obejmuje: przygotowanie aplikacji UrbanBIM – 3 kursy pilotażowe aplikacji UrbanBIM dla studentów i nauczycieli, inne kursy dla osób AEC, spotkania i seminaria.

 

Metodologia zastosowana w projekcie UrbanBIM jest podzielona na 4 różne fazy:

FAZA 1.
Budowa internetowej platformy współpracy edukacyjnej (OECP) i przewodnika współpracy opartego na koncepcjach LCA. Ta faza wykorzysta benchmarkowe inicjatywy, połączenia i wnioski z fazy przygotowawczej, aby wybrać najbardziej odpowiednią treść do wdrożenia w głównych wynikach projektu.

 

FAZA 2.
Opracowanie programu szkoleń dla przedmiotów specjalistycznych w UrbanBIM w stopniach na uczelniach wyższych lub ciągłych szkoleniach dla specjalistów.

 

FAZA 3.
Projektowanie i produkcja materiałów szkoleniowych opartych na ICT. IT produkcja zintegrowanych materiałów szkoleniowych, która składa się z integracji LCA w cyfrowych elementach konstruktywnych we wspólnym formacie BIM i Interactive Handbook materiałów budowlanych LCA powiązanych z UrbanBIM.

 

FAZA 4.
Opracowanie oprogramowania edukacyjnego aplikacji do nauki UrbanBIM oraz testowanie i wdrażanie usprawnień informatycznych w oparciu o kontrolę jakości i kursy pilotażowe. Jeśli chodzi o metodologię, program szkoleniowy LEANCO – szkolenie teoretyczno-praktyczne – będzie realizowany w formacie mieszanym (sesje szkoleniowe i e-learningowe), z co najmniej jedną sesją w klasie na moduł.

 

W założeniu projekt UrbanBIM chce rozwijać się na poziomie edukacyjnym w integracji pomiędzy uniwersytetami, firmami prywatnymi i urzędami administracji publicznej działającymi w sferze ochrony środowiska i technologii BIM/GIS.

Projekt UrbanBIM jest również ściśle powiązany z przywróceniem dziedzictwa kulturowego historycznych centrów miast, ponieważ istnieje oczywista potrzeba odnowienia energii tego typu budynków, co z pewnością wpłynie na zużycie materiałów i ich recykling. Wiele budynków dziedzictwa kulturowego należy do gmin. Z tego powodu konieczne jest zapewnienie im niezbędnych narzędzi, aby mogli przeprowadzić inwentaryzację i renowację dziedzictwa miejskiego zgodnie z obowiązującymi potrzebami środowiskowymi.

Dlatego UrbanBIM zwiększy świadomość korzyści płynących z racjonalnego wykorzystania energii i materiałów dla studentów, specjalistów AEC oraz organów administracji publicznej wykorzystujących innowacyjne technologie, takie jak BIM i GIS.

 

W projekcie uczestniczą uniwersytety i firmy z trzech krajów: Hiszpanii, Rumunii i Polski. Określamy to tzw mianem „potrójnej helisy” Uniwersytet-firma-instytucja publiczna.

 

Więcej szczegółów dotyczących programu już niebawem.