BIMvision na konferencji „BIM na budowie”

Już 06.06.2019 w Sound Garden Hotel, przy ul. Żwirki i Wigury 18, w Warszawie rozpocznie się pierwsza edycja konferencji „BIM na budowie”, na którą serdecznie zapraszamy.

Celem konferencji jest przedstawienie problematyki BIM w sposób prosty, zwracający uwagę na sprawy istotne z punktu widzenia inwestorów i wykonawców, ale z uwzględnieniem ważnych informacji z perspektywy BIM. W szczególności przedstawione będą podstawowe dane dotyczące standardów i dokumentów istotnych w procesie zamówień publicznych, a także narzędzi informatycznych, które mogą być wykorzystane przez inwestorów i wykonawców.

Jednym z elementów konferencji będzie studium przypadków, gdzie doświadczeniami z polskich realizacji inwestycji budowlanych, zarówno publicznych jak i prywatnych, będą dzieliły się reprezentatywne polskie firmy wykonawcze.

Organizatorem konferencji jest: 

  • Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  • Izba Projektowania Budowlanego

Prelegenci:

  • MGR INŻ. ARCH. MARCIN ŚWIERZ – Architect, Project Manager
  • MGR INŻ. ARCH. ZOFIA FELIKSIŃSKA-ŚWIERZ – Architect, Project Manager
  • DR INŻ. ANDRZEJ TOMANA – Propagator BIM w Polsce i na Świecie
  • MGR INŻ. STANISŁAW MORYC – Absolwent Politechniki Krakowskiej Wydziału Inżynierii Środowiska, Przewodniczący Małopolskiego Oddziału SKB.
  • MGR. INŻ. PIOTR WIDAK – Rzeczoznawca kosztorysowy SKB
  • INŻ. RAFAŁ KRZYMOWSKI – Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej
  • KAMIL STOLARSKI – Radca prawny, partner w SMW LEGAL
  • KONRAD MAJEWSKI – Radca prawny, partner w SMW LEGAL

 

Plan konferencji, informacje o prelegentach, możliwość zakupu biletu znajdziesz tutaj:

 

www.bimnabudowie.com