Już jest nowa funkcjonalność wtyczki IFC Split!

W wersji IFC Split 1.3.0 możesz wyeksportować elementy z modelu IFC jednocześnie nadając nową wartość właściwości Nazwa Projektu (Location>Project>„Project Name”).

Nowa funkcjonalność powstała poprzez odpowiedź na potrzeby użytkowników BIMvision.

Dodanie tej opcji  umożliwiło wprowadzenie całego schematu pracy, wykorzystującego różne wtyczki i ich funkcjonalności.  Dzięki takiemu opracowaniu wtyczki znacznie skrócono sekwencję operacji prowadzących do oczekiwanego efektu, co przełożyło się na szybsze efekty pracy w BIMvision. Nowa opcja to możliwość jeszcze bardziej wnikliwej kontroli i identyfikacji wydzielanych obiektów.

W przypadku jednego z naszych klientów, wprowadzona funkcjonalność umożliwiła wyodrębnianie zestawów montażowych z pliku IFC całej konstrukcji, a następnie pracę z poszczególnymi grupami elementów z wykorzystaniem wprowadzonej – uaktualnionej nazwy projektu.

Dzięki wprowadzeniu takich danych identyfikacyjnych dla poszczególnych eksportowanych grup elementów  – wprowadzoną informację „Nazwa projektu” można wykorzystać w dalszej pracy z tworzonymi plikami IFC.

Jednoczesne otwieranie wydzielonych plików (Multifile*) o indywidualnych „nazwach projektów” modeli IFC umożliwia posługiwanie się tą właściwością. Charakterystyczna wartość właściwości  (wprowadzona przez nas na etapie eksportu) jest jednakowa dla wszystkich elementów, dlatego można ją wykorzystać jako sposób wskazania czy wyszukania obiektów przy pomocy innych wtyczek, jak  np. Advanced Reports.

Oczywiście nie musisz zawsze określać i wprowadzać nowej wartości „Nazwa Projektu”. Jeśli wyeksportujesz elementy bez zaznaczenia opcji aktualizacji nazwy, wartość właściwości „Nazwa Projektu” zostanie dokładnie taka sama, jaka była w oryginalnym pliku źródłowym.

W celu szczegółowego zapoznania się z nowymi udogodnieniami, zapraszamy do sprawdzenia pliku pomocy wtyczki IFC Split oraz przetestowania nowych możliwości w praktyce.

Enjoy using BIMvision!

*IFC Split – Wtyczka IFC Split pozwala wyodrębnić wybrane elementy modelu i wyeksportować je do osobnego pliku IFC. Z jednego pliku IFC może powstać wiele różnych plików IFC. 

*Multifile – Moduł Multifile umożliwia jednoczesne otwarcie wielu plików IFC w jednym oknie BIMvision.  

Poznaj nasze wtyczki: https://store.bimvision.eu/