Certyfikat BIMSWARM dla BIMvision

Miło nam poinformować Państwa, że program BIMvision uzyskał certyfikat niemieckiej platformy BIMSWARM. Główną ideą tego projektu badawczego jest opracowanie otwartej platformy do dostarczania certyfikowanych aplikacji, usług i katalogów. Ma to umożliwić budowę holistycznych, specyficznych dla danego projektu cyfrowych produktów dla projektów budowlanych. Zarówno klient w obsłudze projektów budowlanych, jak i wykonawca, mogą być wspierani w cyfryzacji swoich procesów biznesowych. Ważne jest proste połączenie aplikacji, usług i katalogów. Otwarte i oparte na sieci interfejsy zapewniają możliwość włączenia poszczególnych komponentów do istniejących systemów lub rozwiązań chmurowych różnych producentów.

1 czerwca 2021 odbyła się certyfikacja typu produktu dla BIMvision wyprodukowanego przez Datacomp Sp.z o.o. BIMvision to pierwszy międzynarodowy produkt, który otrzymał certyfikat typu produktu przyznany przez specjalistów BIMSWARM. Certyfikacja została przeprowadzona przez grupę specjalistów Model Viewer kierowaną przez Manuela Olbricha z Fraunhofer IGD.

https://www.bimswarm.de/allgemein/20210610-bimswarm-model-viewer/