buildingSMART International Awards 2021

buildingSMART International to niezależna organizacja non-profit, która kieruje rozwojem otwartych cyfrowych przepływów informacji. Jej misją jest proaktywne wspieranie uczestników przemysłu, którzy chcą rozwijać otwarte standardy planowania, projektowania, zaopatrzenia, montażu i eksploatacji budynków i infrastruktury na całym świecie.

Wizją buildingSMART jest pełna realizacja korzyści społecznych, środowiskowych i ekonomicznych płynących z otwartej współużytkowanej infrastruktury. Firma buildingSMART koncentruje się na standaryzacji procesów, przepływów pracy i procedur dla openBIM®, umożliwiając cyfrową transformację.

openBIM® rozszerza korzyści płynące z BIM (Building Information Modeling) poprzez poprawę dostępności, użyteczności, zarządzania i trwałości danych cyfrowych w branży budowlanej. Procesy openBIM® można zdefiniować jako udostępniane informacji o projekcie, które wspierają bezproblemową współpracę wszystkich uczestników projektu. openBIM® ułatwia interoperacyjność, przynosząc korzyści projektom i aktywom przez cały ich cykl życia.

Stosując się do międzynarodowych standardów i procedur roboczych, openBIM® rozszerza zastosowanie BIM poprzez stworzenie wspólnego dopasowania i języka. Aplikacje techniczne opracowane dla openBIM® usprawniają zarządzanie danymi.

Program corocznych nagród – buildingSMARTAwards – jest wyrazem uznania dla niezwykłej pracy wykonanej w rzeczywistych projektach, które przyjmują i wykorzystują standardy i rozwiązania bSI.

7 września 2021 r. w Londynie buildingSMART International udostępnił pełną listę finalistów spośród ponad 130 zgłoszeń do buildingSMARTAwards 2021. Finaliści zostaną zaproszeni do przedstawienia swoich projektów niezależnemu jury. Prezentacje finalistów odbędą się podczas buildingSMART Virtual Summit Jesień 2021 w dniach 4-6 października 2021 r., a 7 października odbędzie się ceremonia, podczas której zostaną ogłoszeni zwycięzcy.

Z ogromną przyjemnością i dumą informujemy, że nasz Klient – Użytkownik BIMvision, Mostostal Warszawa S.A., został finalistą edycji buildingSMARTAwards 2021 w kategorii Project Delivery Excelence / Construction. Projekt budowlany „Make it easier with openBIM” zaprezentowany w kategorii dla firm realizujących projekty na różnych etapach projektowania, budowy i odbioru, został nominowany jako doskonale demonstrujący wykorzystanie openBIM® na etapie realizacji projektu budowlanego.

Serdecznie GRATULUJEMY wszystkim zaangażowanym w pracę nad tym nominowanym projektem i życzymy powodzenia w finale!