BIMvision na konferencji OPEN BIM W LUKSEMBURGU

OPEN BIM Luxemburg 2020

4 marca odbyła się konferencja OPEN BIM w Luksemburgu. Została ona zorganizowana przez firmy Neobuild i Modena.

Początkowe referaty dotyczyły statusu obecnie obowiązujących norm w zakresie BIM. Te aspekty przedstawił p. Pierre Mit szef rozdziału francuskiego Building Smart oraz przedstawiciel firmy Graphisoft z Budapesztu, p. Miklós Szövényi.

Nasz referat „BIMvision a Tool Platform for Contractors and Investors” miał na celu zaprezentowanie na tym forum naszych rozwiązań jako sprawnych narzędzi m.in. dla inwestorów i wykonawców. Chcieliśmy tym samym przybliżyć nasz system odpowiadając na pytanie „Co to jest BIMvision?” i  „Dla kogo jest BIMvision?

Niewątpliwie nasza obecność w postaci BIMvision w gronie oprogramowania grupy Nemetschek Luxemburgu na konferencji OPEN BIM wniosła inny sposób patrzenia na proces inwestycyjny pokazując w wielu wypadkach proste narzędzie do realizacji poszczególnych zadań tego procesu.

Link do programu konferencji OPEN BIM w Luksemburgu : http://neobuild.lu/newsletter/images/Open_Bim_2020_v3.1.pdf