BIM GAME w Besançon

03 – 04 lipca 2018 odbyło się spotkanie uczestników projektu BIM GAME w Besançon. Podczas spotkania Carla PÜTZ zaproponowała, aby następny scenariusz testowy przeprowadzić we wrześniu 2018. Każdy z tych testów usprawnia metodologię projektu BIM Game.

Jesus ALFARO oraz Ignacio BUENDIA zaprezentowali metodę bazującą na modelu 3D. W Hiszpanii dane katastralne I topologiczne są łatwo dostępne w formacie cyfrowym. Dzięki temu jest możliwe stworzenie  całych miast w 3D. Dlatego możemy spróbować zintegrować przyszłe budynki z otoczeniem i krajobrazem. Colin BOURIQUET pokazał możliwości dygitalizacji 3D budynku dzięki zastosowaniu drona. Sylvain DOUSSE przedstawił natomiast pracę związaną z organizacją następnego spotkania zespołu BIM Game w budynku L’Arsenal w Besançon.

W końcu Mickael LANGLET pokazał jak liceum konstrukcji drewnianych (Lycée du bois) stosuje emblaty (bagdes) do wartościowania kursów. Projekt BIM Game skorzysta z tego typu narzędzi do certyfikacji szkoleń.

Nastęne spotkanie we września w Wuppertalu!