BIM GAME w Krakowie

Wszystkie europejskie zespoły BIM GAME spotkały się w czerwcu w Krakowie, aby podsumować postępy w realizowanym projekcie. Gospodarzem spotkania była firma DATACOMP, która gościła zespoły z Hiszpanii, Belgii, Niemiec i Francji.

Doświadczenie zespołów i informacje zwrotne pozyskane od swojego otoczenia znacznie rozwinęły projekt, który staje się bardziej elastyczny, gdyż dopasowuje się do potrzeb szkoleniowych w danym momencie.

W Krakowie omówiono kolejne punkty projektu, który wchodzi w fazę ostatniego roku wdrażania.

Następne spotkanie – Besançon!