ISETIA

Projekt: ISETIA
Klient: Future Network Development
Data realizacji: March 2017

Zakres prac: Rebranding and stworzenie wtyczki

Efekty współpracy: Specjalna wersja przeglądarki plików IFC z wtyczką, która pozwala dodawać i udostępniać komentarze do modeli BIM. Plugin jest zintegrowany z systemem zarządzania projektami ISETIA, opartym na chmurze.

Link: http://isetia.com/bim_viewer/