Klient: ECIBAT
Data realizacji: Czerwiec 2016

Zakres prac: Wtyczka opracowana przez klienta

Wynik: Łatwe i natychmiastowe pobieranie pomiarów dla powierzchni, objętości i ciężaru z modelu do Multidoc i Bimestim.

Link: http://www.ecibat.com/2015/bim-vision

ECIBAT