Projekt: CEAsoft
Klient: CAESoft
Data realizacji: wrzesień-listopad 2015

Zakres prac: Datacomp rozszerzył API wtyczki

Efekty współpracy: Wtyczka umożliwiająca powiązanie dokumentów (plików zewnętrznych) z elementami modelu.

CAEsoft