Podstawową rolą Modelera jest opracowanie modelu. Modeler nie musi być licencjonowanym architektem czy inżynierem, ale posiada wystarczające umiejętności posługiwania się BIM, aby zrozumieć wymagania dotyczące modelowania w danej branży i sposób integracji modeli, aby móc to zrobić poprawnie i dokładnie. Ich poziom odpowiedzialności może się znacznie różnić w zależności od projektu i firmy. Jego kompetencje mogą częściowo zachodzić na kompetencje BIM Coordinator. 

Modeler posługuje się określonym systemem i środowiskiem modelowania. Zestaw oferowanych narzędzi może być niewystarczający, np. kontrola kolizji, integracja modeli branżowych, kontrola zmian. Zakres ten można uzupełnić wykorzystująca narzędzia BIM Vision.