Darmowy IFC Viewer BIMvision umożliwia wizualizację modeli IFC 2×3 oraz 2×4 pochodzących z dowolnego programu do modelowania. Wizualizacja modeli IFC jest pierwszą możliwością oceny modeli otrzymanych od projektanta. Od czego zaczyna kosztorysant, jeśli pracuje na narzędziach 3D? Od oceny modelu, od sprawdzenia, czy struktura modelu jest prawidłowa. Do tego świetnie nadaje się IFC Viewer BIMvision – służy do tego opcja „rozsuń piętra” (storey slide). Oto dwa przykłady: w pierwszym wszystkie elementy są prawidłowo przypisane do kondygnacji, w drugim nie.

Funkcja rozsuń piętra
Funkcja rozsuń piętra

Innym przykładem kontroli modelu jest możliwość prezentacji modelu wraz z rzutami 2D.

Prezentacji modelu wraz z rzutami 2D
Prezentacji modelu wraz z rzutami 2D

Jak widzimy na zrzucie ekranu z programu BIMvision, prezentowany model ma strukturę taką, jaką wprowadził projektant – podział na kondygnacje, typy elementów i przypisanie ich do danej kondygnacji wyświetlają się prawidłowo.

 

 

Pobierz BIMvision

Pobierz BIMvision

 

Widok struktury modelu w formie tabeli dzięki IFC Viewer BIMvision

Struktura modelu jest widoczna również w oknie „IFC Structure”. Wybranie w tabeli danej kondygnacji powoduje jej podświetlenie na modelu. Odznaczenie kondygnacji lub elementu w tabeli powoduje, że są one wyłączone z wizualizacji.

Struktura modelu
Struktura modelu

Zaawansowane możliwości wizualizacji.

Wiemy, że wizualizacja na monitorze obrazów złożonych z pikseli ma charakter dyskretny. Także kształty zakrzywione są przybliżone przez polilinie. Liczba odcinków polilinii dla przybliżenia danego łuku wpływa na rezultat w postaci bardziej lub mniej wiernej wizualizacji łuków. Problem ten występuje także w przeglądarkach modeli BIM. W BIMvision użytkownik ma możliwość wpływania na jakość wizualizacji obiektów zakrzywionych. W menu głównym, w opcjach zaawansowanych, jest możliwość zmiany parametrów interpolujących takie obiekty i mających wpływ na jakość wizualizacji.

W nowej wersji BIMvision podwyższono standardową jakość tej interpolacji, ale użytkownik może ją zmienić. Poniżej pokazano porównanie tej standardowej interpolacji w obu wersjach BIMvision.

 

Rozszerz możliwości aplikacji BIMvision

Wtyczki BIMvision

 

Wizualizacja zaokrągleń profili w BIMvision

Kolejną zmianą wprowadzoną w najnowszej wersji IFC Viewer BIMvision, która wpływa na jakość wizualizacji, jest uwzględnienie zaokrągleń profili (kątowniki, teowniki, dwuteowniki, itd.…). Na rysunku widać różnicę między wersją 2.22, a bieżącą.

Profile walcowane
Profile walcowane

 

Na kolejnym rysunku pokazano fragment modelu, który zawiera dużą liczbę zaokrąglonych elementów. Zmiana parametrów interpolacji krzywych może mieć konsekwencje związane z czasem przetwarzania obrazu jak i wpływać na niektóre wyniki (np. wartości przedmiarów mogą się różnić o ułamki%). W nowej wersji IFC Viewer BIMvision obliczenia takie są dokładniejsze.

Fragment modelu złożonego z wielu (kilkuset) zaokrąglonych elementów
Fragment modelu złożonego z wielu (kilkuset) zaokrąglonych elementów