Co to jest integracja modeli IFC? Modele są tworzone przez kilku projektantów, zarówno w ramach jednej branży jak i wielu branż. Bywa, że architekci czy konstruktorzy dzielą cały obiekt na mniejsze części dla szybszej pracy. Projektanci instalacji opracowują modele różnych instalacji, często posługując się różnymi systemami. Dla wykonania koordynacji należy dokonać scalenia tych modeli składowych jak to pokazano na rysunku.

Pobierz BIMvision

Pobierz BIMvision

 

Jak wykonać integrację modeli IFC w BIMvision?

W tym celu należy posługiwać się jednym formatem danych, jest to format IFC. Platforma BIMvision umożliwia wykonanie integracji modeli IFC (połączenia) wielu modeli zarówno jednej, jak i wielu różnych branż niezależnie od tego w jakim systemie powstały. Służy do tego wtyczka BIMvision – Multifile. Model taki nosi nazwę sfederowanego bądź zintegrowanego. Zabieg ten może dotyczyć tylko wizualizacji, bez fizycznego scalenia modeli, może też dotyczyć trwałego scalenia w nowy plik IFC. Do wykonania trwałego scalenia plików należy wykorzystać wtyczkę BIMvision – Merge.

Chcesz wykonać scalenie plików?

Sprawdź możliwości wtyczki Merge