STL Exporter – ta wtyczka dedykowana jest możliwości eksportowania plików w formacie STL (tj. na potrzeby drukowania przestrzennego). (2)