Przeglądanie informacji przypisanych do elementów modelu IFC (z poziomu programu jak i dzięki opcji „Wybierz” udostępnionej dzięki wykorzystaniu wtyczki „Objects Info”)