MATERIAL TRACKING SYSTEM PLUGIN

To rozszerzenie BIMvision pozwala na grupowanie obiektów zależnie od ich właściwości i danych zapisanych w plikach CSV. Możesz wybierać, zmieniać widoczność i kolory dla poszczególnych grup. Możesz również edytować grupy i przypisywać do nich elementy w BIMvision. Wtyczka ta powstała na życzenie jednego z naszych klientów w celu usprawnienia procesu zarządzania etapem projektowym i produkcyjnym dla realizacji konstrukcji stalowych.

 

Batching

Obiekty są pogrupowane zależnie od wartości cechy zdefiniowanej w polu właściwości „USER FIELD_4” w grupie właściwości „BIM”. Funkcja służy możliwości podglądu podziału całej realizacji na etapy (fazy realizacji projektu).

Zamów już teraz wtyczkę
MATERIAL TRACKING SYSTEM PLUGIN

Przejdź do sklepu BIMvision

 

Batching

Obiekty są pogrupowane zależnie od wartości cechy zdefiniowanej w polu właściwości „USER FIELD_4” w grupie właściwości „BIM”. Funkcja służy możliwości podglądu podziału całej realizacji na etapy (fazy realizacji projektu).

 

 

Real-time

Obiekty są pogrupowane w zależności od pliku CSV. Jest to plik txt zawierający GUID i status obiektu. Identyfikator GUID jest porównywana z wartością cechy "GUID" w grupie właściwości "BIM". Gdy obiekt nie należy do żadnej grupy zostanie dodany do kategorii "status nieznany". Tylko kategorie z obiektami, które są obecne w pliku IFC są dodawane. Gdy plik CSV jest w tym samym katalogu i ma taką samą nazwę jak plik IFC, zostanie on załadowany automatycznie. Można również załadować plik CSV ręcznie.

 

Poznaj wszystkie wtyczki BIMvision

 

Przejdź do BIMvision Plugin Store