CLASH DETECTION

Jak wiadomo, wykrywanie kolizji pomaga w skutecznej identyfikacji i raportowaniu błędów występujących w modelu BIM. Zmniejsza to ryzyko błędu ludzkiego, który najczęściej wykrywany jest dopiero na etapie realizacji i najprawdopodobniej spowodowałby straty i często opóźnienia w realizacji zadania.

 

 

 

Zamów już teraz wtyczkę CLASH DETECTION

Przejdź do sklepu BIMvision

Wtyczka Clash Detection umożliwia:

  • identyfikowanie kolizji geometrycznych między elementami jednego modelu;
  • identyfikowanie kolizji geometrycznych między elementami kilku modeli (dla więcej niż dwóch modeli - użyj modułu Multifile);
  • wstępną selekcję sprawdzanych elementów. Możesz wybrać elementy, dla których chcesz zidentyfikować kolizje (wszystkie, aktywne, wybrane, niestandardowe wybrane, lista obiektów);
  • ograniczyć zakres wyszukiwania, definiując Epsilon **;
  • skupić się na zderzeniach o największym znaczeniu dla projektu, dzięki opcji min. objętość;
  • dokładną wizualizację miejsce kolizji - precyzyjnie pokazuje miejsce przecięcia się elementów
  • eksport raportów / list wykrytych kolizji do: Excel’a, BCF’a (za pomocą IFC Comment Plugin), wtyczki Gallery

 

 

*Aktywne = wszystkie elementy / obiekty oznaczone znakiem "v".

 

**Zaznaczone = elementy / obiekty wskazane w modelu i zaznaczone na zielono.

 

***Własny selektor = tutaj możesz wybrać elementy / obiekty, używając parametrów zdefiniowanych w modelu i wyeksportowanych do IFC.

 

 

****Lista obiektów = lista konkretnych elementów, wybierz elementy / obiekty w modelu i wybierz opcję "dodaj wybrane".
*****Epsilon - miara nakładania się elementów.

Poznaj wszystkie wtyczki BIMvision

 

Przejdź do BIMvision Plugin Store