ADVANCED REPORTS

Wtyczka Advanced Reports umożliwia opracowanie raportów zestawieniowych. Wtyczka posiada również możliwość oznakowania wybranym kolorem/kolorami elementu bądź grupy elementów o takich samych parametrach / atrybutach.

 

Wybierz elementy modelu (wszystkie / wybrane / widoczne ) oraz właściwości, które chcesz przeanalizować. Zdefiniuj sposób grupowania i sumowania. Teraz możesz zapisać plik w formacie .xlsx (Excel).

Wszystkie elementy spełniające określone definicją kryteria uzyskują wybrany przez użytkownika bądź nadany przez aplikację kolor zarówno w podglądzie geometrii jak i w oknach tabeli raportu.

Praktyczne wykorzystanie opcji kolorowania np.: określenie klas betonu w projekcie, oznaczenie kolejności wykonania poszczególnych etapów budowy.

Zamów już teraz wtyczkę ADVANCED REPORTS

Przejdź do sklepu BIMvision

Poznaj wszystkie wtyczki BIMvision

 

Przejdź do BIMvision Plugin Store