Nowe możliwości wtyczki Advanced Reports 1.7

W wersji 1.7 dodano możliwość szczegółowego raportowania materiałów. W oknie do wyboru kolumn dostępne są trzy sposoby prezentacji materiałów:

  • Materiały – tryb ze standardowym, funkcjonującym w poprzednich wersjach, eksportem materiałów pokazanych w jednej kolumnie, rozdzielonych średnikiem.
  •  

  • Materiały wg warstw – tryb z eksportem materiałów do osobnych kolumn zgodnie z kolejnością warstw. Można tu też dodać kolumny z grubością tych warstw.

 

  • Materiały wg nazw – tryb, w którym tworzone są kolumny dla każdego z występujących w projekcie materiałów z podaną grubością każdej warstwy.

 

Poznaj Advanced Reports

 

Opis wtyczkiZamów już teraz