ADVANCED REPORTS

Wtyczka Advanced Reports umożliwia analizowanie właściwości obiektów wybranego modelu poprzez opracowywanie raportów zestawieniowych. Wybrane właściwości określonych obiektów modelu IFC mogą być w dowolny sposób grupowane i sumowane, a uzyskane dane zapisane w formacie MS Excel.

W wersji 1.8 dodano wsparcie dla nowej opcji BIMvision: protokół bimvision (możliwość utworzenia w raporcie kolumny z linkami do obiektów)

Więcej szczegółów

BIMvision 2-24 Advanced Reports


W wersji 1.7 dodano możliwość szczegółowego raportowania materiałów. W oknie do wyboru kolumn dostępne są trzy sposoby prezentacji materiałów: materiały bez sortowania, materiały wg warstw, materiały wg nazw.

Więcej szczegółów


 

Wersja 1.6 wtyczki rozszerza możliwości raportowania w oparciu o klasyfikacje i objętość obiektów oraz dodaje funkcję eksportu wybranego widoku projektu. Umożliwia też odtwarzanie animacji.

Więcej szczegółów


 

Wersja 1.4 dodaje możliwość oznakowania wybranym kolorem/kolorami elementu bądź grupy elementów o takich samych parametrach / atrybutach. Wszystkie elementy, spełniające określone definicją kryteria, uzyskują wybrany przez użytkownika bądź nadany przez aplikację kolor, zarówno w podglądzie geometrii, jak i w oknach tabeli raportu.

Więcej szczegółów

Zamów już teraz wtyczkę ADVANCED REPORTS

Przejdź do sklepu BIMvision

Poznaj wszystkie wtyczki BIMvision

 

Przejdź do sklepu BIMvision