sprawdzenie_poprawnosci_modelu_przy_wykorzystaniu_funkcji_rozsun_pietra