Nowości w wersji 2.19

W nowej wersji 2.19 znajdziecie kilka praktycznych rozwiązań w odpowiedzi na uwagi naszych użytkowników:

 

Możliwość przesuwania wybranych obiektów i/lub grup obiektów w widoku 3D w dowolnym kierunku

(SHIFT + lewy przycisk myszy)

Opcja rysowania krawędzi wybranych obiektów, nawet jeśli są one zasłonięte

 

Ulepszenia w module analizy zmian

 

Dodane karty Lokalizacja i Klasyfikacja w oknie właściwości

Układ zestawów właściwości (zwinięte/rozwinięte) pamiętany jest podczas przeglądania obiektów. Uwaga: ustawienia nie zapisują się do pliku BVF.

Obsługuje więcej elementów i typów IFC4