Poznaj nowe funkcje BIM Vision. BIM Vision - nowości w wersji 2.16

Możliwość zmiany pola widzenia na rzut perspektywiczny

Projekcje ortogonalne i ukośne

Opcje obracania bieżącego widoku o 90 stopni (w lewo i w prawo)

Możliwość pomiaru całkowitej powierzchni obiektu (obiektów)

BIM Vision – nowości w wersji 2.16