OBJECTS INFO

To rozszerzenie BIM Vision pozwala na wyszukiwanie, grupowanie, filtrowanie i wybieranie obiektów według ich nazwy, rodzaju lub właściwości. Wtyczka dodaje nową grupę "Obiekty" na pasku poleceń.

„Znajdź”

Więcej...
„Znajdź”

Wyszukiwanie elementów po nazwie  –  Umożliwia zidentyfikowanie / wyszukanie elementu, przez wyszukanie zdefiniowanego tekstu w nazwie obiektach i/lub opisie właściwości (nazwy, opisy i wartości). Opcja szczególnie przydatna w sytuacji, w której musimy szybko odnaleźć element lub grupę elementów np. o konkretnym parametrze.

„Grupuj”

Więcej...
„Grupuj”

Grupowanie elementów – Funkcja umożliwia grupowanie obiektów po nazwie, nazwie materiału, opisie, typie IFC, Tag użytkownika.

 

„Filtruj”

Więcej...
„Filtruj”

Pozwala na wyfiltrowanie elementów o konkretnych parametrach zdefiniowanych w modelu dla poszczególnych elementów (np. słupy o wysokości większej niż 4m). w kilku krokach jesteśmy w stanie odnaleźć wszystkie elementy o interesującym nas zestawie cech.

„Wybierz”

Więcej...
„Wybierz”

Pokazuje właściwości dla wskazanego elementu. Użytkownik sam wybiera zestaw cech elementu, które są dla niego najbardziej istotne z punktu widzenia analizy projektu. Użytkownik może zdefiniować i zapisać kilka list właściwości np. w zależności od rodzaju elementów poddawanych analizie.

 


IFC COMMENTS / BCF

Wtyczka powstała w celu usprawnienia współpracy pomiędzy wszystkimi uczestnikami procesu inwestycyjnego umożliwiając przepływ informacji w powiązaniu z modelem IFC.

Obecnie wspieramy też format wymiany danych BCF v1.

"Dodaj komentarz"

Więcej...
"Dodaj komentarz"

To rozszerzenie BIM Vision pozwala dodawać, przeglądać i udostępniać komentarze dodane do pliku IFC. Komentarze są zapisywane lub wczytywane automatycznie z modelem IFC do / z pliku BIM Vision (*.BVF). Mogą też być zapisywane w pliku zewnętrznym – bez modelu IFC, a następnie wczytywane do pliku IFC.

Obecnie wspieramy też format wymiany danych BCF v1.

 


MODUŁ MULTIFILE

To rozszerzenie BIM Vision  pozwala na wczytanie i prezentację w jednym widoku kilku modeli IFC w tym samym czasie.

 

"Multifile"

Więcej...
"Multifile"

Wtyczka umożliwia nam:
- wczytanie i prezentację modeli IFC dotyczących kilku branż dla jednego projektu
- scalanie elementów po Global ID, piętrze, nazwie
- wyłączanie (odładowywanie) modeli

Korzystając z opcji zapisu do formatu *.BVF mamy też możliwość zapisania wszystkich otworzonych plików IFC do jednego pliku. Otwierając go ponownie znajdziemy wszystko w jednym miejscu, zarówno wszystkie pliki IFC jak i naniesione uprzednio komentarze.


GALLERY

To rozszerzenie BIM Vision pozwala zapisać i załadować widoki niestandardowe, zmieniać kolory elementów IFC i łatwo wykonywać zrzuty ekranu z bieżącego widoku.

"Zapisane widoki"

Więcej...
"Zapisane widoki"

Po zapisaniu widoku dzięki opcji „Zapisane widoki”, główne opcje wyświetlania BIM Vision (pozycja kamery, ustawienia wyświetlacza) i stan wszystkich elementów IFC (aktywny, widoczny, przejrzysty, selekcja elementów, kolory) zostanie zapamiętany. Co więcej mamy możliwość zapisania miniatury widoku i umieszczenia jej w galerii podglądów. Po wybraniu konkretnego poglądu, wszystkie zapisane dane zostaną przywrócone. My zaś wrócimy do ustawień zdefiniowanych dla widoku.

„Zrzut z ekranu”

Więcej...
„Zrzut z ekranu”

Opcja „Zrzut z ekranu” umożliwia wykonanie zrzutu z ekranu bieżącego widoku i zapisanie go do pliku graficznego PNG / BMP lub bezpośrednio skopiować do schowka. Plik ten możesz teraz wysłać wraz z pytaniem do projektanta.

„Ustaw kolor”

Więcej...
„Ustaw kolor”

Dla lepszej koordynacji i kontroli nad projektem powstało narzędzie „Ustaw kolor” , pozwalające na dowolną zmianę kolorów dla wskazanych elementów. Zmiana koloru nie zachowuje się na stałe, chyba że zapiszesz widok, który zapamięta dotychczasowe ustawienia (jak wyżej).


IFC PREVIEW

Po wybraniu pliku IFC, wyświetla jego podgląd w okienku podglądu Eksploratora Windows.

„Zmień podgląd”

Więcej...
„Zmień podgląd”

Wtyczka dodaje także przycisk „Zmień podgląd” na pasku poleceń, który pozwala zastąpić domyślny podgląd widokiem wybranym przez użytkownika (widok aktualny)

preview-2

preview-3


STL EXPORTER

Ta wtyczka dedykowana jest możliwości eksportowania plików w formacie STL (tj. na potrzeby drukowania przestrzennego).

„STL EXPORTER”

Więcej...
„STL EXPORTER”

Wtyczka umożliwia Ci wybór: które obiekty chcesz eksportować (wybrane, widoczne , wszystkie), jakie elementy należy pominąć, skali . Elementy mogą być eksportowane do jednego lub kilku plików. Możesz też wybrać typ pliku: Binarny lub ASCII.

stl-2

stl-3


MATERIAL TRACKING SYSTEM PLUGIN

To rozszerzenie BIM Vision pozwala na grupowanie obiektów zależnie od ich właściwości i danych zapisanych w plikach CSV. Możesz wybierać, zmieniać widoczność i kolory dla poszczególnych grup. Możesz również edytować grupy i przypisywać do nich elementy w BIM Vision.

Wtyczka ta powstała na życzenie jednego z naszych klientów w celu usprawnienia procesu zarządzania etapem projektowym i produkcyjnym dla realizacji konstrukcji stalowych

 

 

„Batching”

Więcej...
„Batching”

Obiekty są pogrupowane zależnie od wartości cechy zdefiniowanej w polu właściwości „USER FIELD_4” w grupie właściwości „BIM”. Funkcja służy możliwości podglądu podziału całej realizacji na etapy (fazy realizacji projektu)

„Real-time”

Więcej...
„Real-time”

Obiekty są pogrupowane w zależności od pliku CSV. Jest to plik txt zawierający GUID i status obiektu. Identyfikator GUID jest porównywana z wartością cechy "GUID" w grupie właściwości "BIM". Gdy obiekt nie należy do żadnej grupy zostanie dodany do kategorii "status nieznany". Tylko kategorie z obiektami, które są obecne w pliku IFC są dodawane. Gdy plik CSV jest w tym samym katalogu i ma taką samą nazwę jak plik IFC, zostanie on załadowany automatycznie. Można również załadować plik CSV ręcznie.


ADVANCED REPORTS

Wtyczka umożliwia opracowanie raportów zestawieniowych. Wybierz elementy modelu (wszystkie / wybrane / widoczne ) oraz właściwości, które chcesz przeanalizować. Zdefiniuj sposób grupowania i sumowania. Teraz możesz zapisać plik w formacie .xlsx (Excel).